Xét nghiệm tại nhà

Bạn hãy gọi cho chúng tôi để được nhân viên y tế đến tận nơi gia đình bạn hay nơi bạn làm việc để tư vấn và lấy máu xét nghiệm.
Trả kết quả tại nhà hoặc qua e mail.
Sau khi có kết quả bác sỹ sẽ tham và tư vấn trực tiếp cho bạn qua điện thoại, e mail... hoặc trực tiếp tại Phòng khám.


BẢNG GIÁ MỘT SỐ XÉT NGHIỆM CƠ BẢN

KIỂM TRA TỔNG QUÁT

KIỂM TRA VIÊM GAN SIÊU VI

K.TRA TUYẾN GIÁP

Huyết đồ

40.000 đ

VIÊM GAN SIÊU VI A

T3

60.000 đ

VS

30.000 đ

Ac HAV

100.000 đ

T4

60.000 đ

Đường huyết

30.000 đ

IgM HAV

100.000 đ

FT3

60.000 đ

Cholesterol TP

25.000 đ

VIÊM GAN SIÊU VI B

FT4

60.000 đ

Triglyceride

40.000 đ

HBsAg

60.000 đ

TSH

60.000 đ

Uréa

25.000 đ

Anti HBs

70.000 đ

CHẨN ĐOÁN KÝ SINH TRÙNG

Creatinine

25.000 đ

Anti HBc

100.000 đ

Fasciola hepatica

70.000 đ

A. Uric.

30.000 đ

THEO DÕI VIÊM GAN SIÊU VI B

Gnathostoma

70.000 đ

SGOT, SGPT

45.000 đ

HBeAg

70.000 đ

E.histolytica

70.000 đ

TPT nước tiểu

46.000 đ

Anti HBe

70.000 đ

Strongyloides

70.000 đ


DNA-HBV (Đ.Tính)

440.000 đ

Taenia solium

70.000 đ

K.TRA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

DNA-HBV(Đ.Lượng)

440.000 đ

Toxocara canis

70.000 đ

Đường huyết

30.000 đ

HBV-Kháng thuốc

800.000 đ

Echinococcus

70.000 đ

Đường niệu

15.000 đ

VIÊM GAN SIÊU VI C

Paragonimus

70.000 đ

HbA1C

120.000 đ

Anti HCV

100.000 đ

Schistosoma

70.000 đ

KIỂM TRA ĐIỆN GIẢI ĐỒ

RNA-HCV (Đ.Tính)

350.000 đ

Trichinella

70.000 đ

Ion Na+,K+,Cl-

60.000 đ

RNA-HCV(Đ.Lượng)

450.000 đ

KIỂM TRA NHIỄM SIÊU VI

Ion Ca2+/máu

30.000 đ

Định týp HCV

800.000 đ

Rubella

200.000 đ


KIỂM TRA CHỨC NĂNG GAN

Dengue

50.000 đ

KIỂM TRA MỠ MÁU

SGOT, SGPT

30.000 đ

CMV

160.000 đ

Cholesterol

30.000 đ

GGT

35.000 đ

KIỂM TRA BỆNH XÃ HỘI

Chol HDL

25.000 đ

BilirubinTT, GT

40.000 đ

HBsAg

60.000 đ

Chol LDL

25.000 đ

Điện di Protein

80.000 đ

Giang mai

70.000 đ

Triglyceride

30.000 đ

TẦM SOÁT DẤU ẤN UNG THƯ

HIV

90.000 đ


a FP

80.000 đ

K.TRA THEO DÕI NHIỄM HIV

KIỂM TRA THẤP KHỚP

CEA

120.000 đ

HIV Western Blot

880.000 đ

CRP

50.000 đ

PSA

100.000 đ

CD4/CD8

250.000 đ

ASO

40.000 đ

CA 12.5

120.000 đ

HIV-DNA (Đ.Tính)

400.000 đ

RF

40.000 đ

CA 15.3

120.000 đ

Định lượng HIV

500.000 đ


CA 19.9

120.000 đ

HIV- Kháng thuốc

1.400.000 đRất hân hạnh được phục vụ Quý khách!